Audit drugiej strony

Audity drugiej strony
 
Audity drugiej strony to weryfikacja realizacji wymagań odbiorcy przez jego dostawców lub podwykonawców.
Audity drugiej strony służą przede wszystkim zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług. Ponadto przyczyniają się one do właściwego eksponowania i kształtowania wizerunku organizacji. Realizacja ich jest najczęściej zlecana zewnętrznym specjalistom posiadającym duże doświadczenie i praktykę w przeprowadzaniu tego typu usługi.
Audit drugiej strony jest przeprowadzany zawsze w imieniu i na rzecz zamawiającego. W związku z powyższym kryteria i zakres auditu jest określany właśnie przez niego. Zazwyczaj obejmują one wymagania zawarte w kontrakcie pomiędzy zlecającym a jego partnerami. Mogą to być również specjalne wymagania zawarte w systemie zarządzania zlecającego, czy też normy lub standardy międzynarodowe, krajowe, wymagania, przewodniki branżowe lub też połączenie wszystkich wymagań.
Audity drugiej strony mogą być przeprowadzone przez pracowników danej firmy. Skorzystanie jednak z jednostki zewnętrznej niesie ze sobą wymierne korzyści, do których trzeba zaliczyć :
  • Profesjonalne przygotowanie oraz doświadczenie pracowników w przeprowadzaniu różnych rodzajów audytów i inspekcji
  • Dostępność audytorów w różnych częściach kraju przekładająca się na redukcję czasu i kosztów przejazdów
  • Obiektywne podejście
  • Nie absorbowanie czasu własnych pracowników, co umożliwia im zaangażowanie się w prace merytoryczną
  • Audyt przeprowadzony przez osobę znającą specyfikę danego procesu, produktu, obszaru działania.
Audity drugiej strony/audity dostawców służą przede wszystkim:
  • zapewnieniu odpowiedniego poziomu usług;
  • zakwalifikowaniu dostawcy;
  • okresowej oceny dostawcy;
  • poszukiwaniu rozwiązań zaistniałych problemów np. na wskutek reklamacji;
  • ocenie ryzyka związanego z dostawcą
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 22 753 87 62 lub biuro@tuv-gem.com.pl

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka