ISO 9001 w branży medycznej

Usługi medyczne a system zarządzania jakością ISO 9001

Efektywny i skuteczny system zarządzania w jednostce służby zdrowia to ZARZĄDZANIE ukierunkowane na PACJENTA- obsluga którego jest celem istnienia placówki służby zdrowia, uwzględniające odpowiednie wymagania prawne, procedury medyczne, właściwe zarządzanie posiadanymi zasobami, ukierunkowane na ciągłe doskonalenie zarówno personelu jak i zasad zarządzania, ucząca się na niepowdzeniach, szukająca nowoczesnych metod zarządzania. 


System zarządzania jakością przeznaczony dla jednostek opieki zdrowotnej i społecznej, które :
-              chcą wykazać swoją zdolność do świadczenia usług  medycznyc zdrowotnych  spełniających wymagania  pacjentów  (najważniejszi klenci usługi)  i wymagania prawne, w tym  procedury  medyczne,
-              stawiają na zwiększanie zadowolenia swoich pacjentów poprzez skuteczne stosowanie systemu zarządzania wraz z ciągłą poprawą procesów klinicznych i zapewnieniem zgodności z wymaganymi charakterystykami jakości, takimi jak:
 1. dostępności usług,
 2. ciągłości opieki,
 3. skuteczności,
 4. efektywności,
 5. ukierunkowania na pacjenta z zachowaniem integralności fizycznej i psychologicznej, zaangażowania pacjenta w proces leczniczy, bezpieczeństwa pacjenta.

System zarządzania jakością może być stosowany we wszystkich rodzajach opieki medycznej, takich jak podstawowa opieka medyczna, przychodnie specjalistyczne, szpitalna, ambulatoryjna, usługi pielęgniarskie, hospicja, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, dentystyczne, fizjoterapii, zdrowia zawodowego, sanatoria.

Celem wdrożenia systemu zarządzania jakością  w usługach medycznych jest:
 •   Poprawa jakości świadczonych usług;
 •   Ukierunkowanie na pacjenta, jego potrzeby i oczekiwania jako najważniejszego Klienta usługi;
 •   Zredukowanie ryzyka niekorzystnych zdarzeń;
 •   Poprawa kompetencji personelu i warunków pracy;
 •   Ograniczenie kosztów powodowanych brakiem jakości usług i zwiększenie rentowności;
 •   Poprawa współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi medyczne i techniczne, z którymi Jednostka współpracuje;
 •   Objęcie nadzorem i redukcja ryzyka niekorzystnych zdarzeń związanych z realizacją zadań przez osoby, firmy świadczące usługi na rzecz  Jednostki;
 •   Poprawa zadowolenia pacjentów i innych stron zainteresowanych ze świadczonych usług;
 •   Zarządzanie wszystkimi procesami – klinicznym, jako głównym oraz wspierającymi takimi jak zasoby ludzkie (wiedza, kompetencje,), zasoby techniczne, zakupy i utrzymanie, analizy, monitorowanie, działania doskonalące elimniujące niekorzystne zdarzenia. 
Zalety- dodatkowe z formalnego puntku widzenia z posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością - to dodatkowe punkty w staraniu się o kontrakty NFZ. 
  
ZAPRASZAMY DO  KONTAKTU Z NASZYM BIUREM. DOŚWIADCZENIA BIZNESOWE NASZYCZYCH KONSULTANTÓW I AUDITORÓW POZWOLĄ PAŃSTWU NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ USŁUG, W KTÓRYCH PACJENT NIE BĘDZIE PROBLEMEM a POŻĄDANYM KLIENTEM

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka