ISO 9001

ISO 9001:2008 

 
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Systemy zarządzania jakością charakteryzują się najdłuższą historią spośród systemów zarządzania. Stanowią obecnie najbardziej spopularyzowany sposób w osiąganiu wiarygodności firmy i rozwoju biznesu. Jako uniwersalna forma organizacyjna zogniskowana na osiąganiu zadowolenia klienta, system jakości odwołuje się do praktycznie wszystkich obszarów aktywności przedsiębiorstwa.
 
Stąd posiadanie takiego systemu dziś (poza nielicznymi już branżami) nie jest wyróżnikiem skutecznej konkurencyjności. W świadomości potencjalnych klientów brak certyfikowanego systemu jakości świadczy o tym, że mają do czynienia z outsiderem – dostawcą o niejednoznacznej wiarygodności, a to często komplikuje lub wręcz uniemożliwia zawarcie kontraktu.
 
Istotą systemu zarządzania jakością jest stworzenie takiej organizacji pracy, która zapewni powtarzalne dostawy wyrobów i/lub usług, na dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami klienta. Co więcej, pozwoli firmie na szybką reakcję na zmieniające się warunki w których działa, dostarczy danych, informacji na podstawie których kierownictwo firmy będzie mogło świadomie ograniczyć ryzyko wbudowane w podejmowanie strategicznych decyzji, w tym doskonalące wewnętrzne procesy czyniąc je efektywniejszymi.
 
W normie ISO 9001 przedsiębiorca znajdzie zasady, wymagania, których spełnienie pomoże mu osiągnąć cele, stosowany poziom kultury zarządzania swojej firmy, włączając w to zaangażowanie całego personelu.
 
Budowanie systemu zarządzania jakością należy zacząć od przeglądu stanu aktualnego – tzw. audit diagnostyczny. Większość firm wdrażających system zarządzania jakością korzysta z pomocy firm doradczych. To właśnie konsultant czy firma konsultingowa przeprowadzi wspomniany audit i ustali zakres prac i działań dostosowawczych. Są jednak także firmy, które są w stanie same sobie poradzić z tym przedsięwzięciem, bądź skorzystać z konsultanta tylko w ograniczonym zakresie.
 
Z pewnością każda firma, nawet mała, może sama wdrożyć system zarządzania jakością. Wiele praktycznych wskazówek dostarczy opracowanie "Zarządzanie Jakością. Komentarz do norm z serii ISO 9000" wydane przez PKN, Warszawa 2009, autorzy A. Gruszka i E. Niegowska. Więcej informacji na stronie www.pkn.pl
 
Kolejnym krokiem jest powołanie Pełnomocnika Kierownictwa oraz opracowanie polityki jakości – kluczowego dokumentu wyznaczającego cele, do jakich firma będzie zmierzała, aby osiągnąć zadowolenie swoich klientów jak również pracowników i właścicieli firmy. Po cyklu specjalistycznych szkoleń, stworzeniu mapy procesów, opracowaniu dokumentacji (księgi jakości oraz dokumentów operacyjnych, formularzy systemowych) i wprowadzeniu aktualnych rozwiązań w życie firmy, następuje cykl auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne prowadzone są przez pracowników firmy, którzy odbyli odpowiednie szkolenie. Pozytywny wynik auditów oraz pozytywna ogólna ocena funkcjonowania systemu, dokonana przez kierownictwo podczas tzw. Przeglądu zarządzania sprawia, że system zarządzania jakością można poddać ocenie zewnętrznej, czyli certyfikacji przez AKREDYTOWANĄ jednostkę certyfikującą. Taką jednostką jest TUV SAAR CERT.
 
DLA KOGO ?
 
System przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, które chcą w sposób planowy (zgodny z wypracowaną strategią) i konsekwentny prowadzić swoją działalność mocno osadzoną w realiach rynkowych i legislacyjnych, przez co uzyskiwać stabilną pozycję powiązaną ze zbilansowanym rozwojem, firm produkcyjnych, usługowych, hurtowni, transportowych, jednostek samorządu terytorialnego, służby zdrowia, organizacji non profit jak stowarzyszenia. System przeznaczony dla wszystkich organizacji, które chcą działać w sposób uporządkowany, przejrzysty, skuteczny i efektywny.
 
KORZYŚCI
 
  •  trwała pozycja na rynku, planowy rozwój
  •  ułatwienie kontaktów i negocjacji z nowymi klientami
  •  poprawa jakości usług, wyrobów,
  •  optymalizacja wewnętrznych działań , procesów
  •  ograniczenie ryzyka popełniania błędów
  •  szybka informacja o złych i dobrych trendach wewnętrznych działań
  •  szybsza reakcja na negatywne symptomy zarówno wewnętrznych działań jak i zewnętrznych uwarunkowań
  •  wysoka kultura zarządzania- profesjonalizm zarządzania
AUDITORZY
 
Dysponujemy grupą doświadczonych auditorów, którzy mając kilkunastoletnie doświadczenie w przemyśle i usługach, potrafią poza rzetelną oceną badanych systemów, stać się partnerami naszych klientów. Dzięki doświadczeniu, nasi audytorzy wiedzą co jest ważne dla firmy.
 
W celu otrzymania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem, biuro@tuv-gem.com.pl
 
 
 
 

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka