ISO TS 16949

ISO/TS 16949
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 została opracowana przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Sektora Motoryzacji (IATF) oraz Stowarzyszenie Japońskich Producentów Pojazdów Inc. (JAMA) przy wsparciu ze strony podkomitetu ISO/TC 176 Zarządzanie Jakością i Zapewnienie Jakości. Dzięki niej, udało się wyeliminować wielokrotne audity certyfikujące według podobnych, ale indywidualnych standardów poszczególnych producentów samochodów oraz stworzyć wspólne podejście do systemu zarządzania jakością w sektorze motoryzacyjnym.
 
Specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 jest podstawą dla organizacji do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością, którego celem jest ciągłe doskonalenie, ze szczególnym ukierunkowaniem na zapobieganie wadom oraz redukcję odchyleń i redukcję ilości wyrobów niezgodnych w łańcuchu dostaw.
 
Specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 w połączeniu z normą ISO 9001:2008 definiuje wymagania systemu zarządzania jakością dla procesu projektowania lub opracowywania wyrobu/usługi], dla procesu produkcji oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, procesu montażu oraz procesu serwisowania wyrobów związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych.
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna w połączeniu z wymaganiami specyficznymi dla klienta, które mogą mieć zastosowanie, określa podstawowe wymagania systemu zarządzania jakością, dla podmiotów stosujących się do wymagań niniejszego dokumentu. Specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2002 wraz z wymaganiami specyficznymi dla klienta jest też podstawą dla procesu certyfikacji.
 
Dla kogo przeznaczony jest system ISO/TS 16949?
 
System zarządzania jakością wg ISO/TS 16949 przeznaczony jest dla producentów wyrobów i części do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, motocykli oraz dla wykonawców usług dla producentów samochodów, wyrobów i części. Z zakresu stosowania tego systemu wyłączeni są producenci pojazdów specjalnych, takich jak maszyny drogowe, rolnicze, pojazdy dla wojska, lotnictwa itp.
 
Audity ISO/TS 16949 prowadzone są przez polskich auditorów zarejestrowanych w IATF, i uznanych przez TÜV Saarland. Dzięki temu, klienci otrzymują profesjonalna obsługę w języku polskim.
 
W celu otrzymania bliższych informacji prosimy o kontakt z auditorami ISO/TS 16949 zarejestrowanymi w IATF i TÜV Saarland TÜV SAAR CERT, prosimy kierować zapytania na adres:  biuro@tuv-gem.com.pl 
przydatne linki: www.iaob.org

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka