Ogólna

Procedura certyfikacji systemów zarządzania ISO 9001/ ISO 14001/ OHSAS 18001/ BRC (ISO/TS 16949 patrz procedura ISO/TS 16949) obejmuje następujące etapy:
 
ETAP przygotowanie certyfikacji:
 
 1. kontakt przedstawiciela GEM Biuro Certyfikacji z klientem w celu określenia jego potrzeb
 2. wypełnienie przez klienta właściwego dla danego systemu zarządzania kwestionariusza, zawierającego pytania o podstawowe dane o firmie.
 3. sporządzenie przez GEM oferty na certyfikację i przesłanie jej klientowi wraz z wnioskiem o certyfikację
 4. przygotowanie i przesłanie umowy na certyfikację.
 5. zawarcie umowy przez Jednostkę Certyfikującą i Klienta.
 
ETAP certyfikacja - składa sie obecnie z dwóch etapów
 
 1. wyznaczenie auditorów
 2. ustalenie z Klientem terminu auditu
 3. ETAP1  Wizyta auditora w firmie - ocena gotowości systemu zarzadzania do auditu certyfikującego-Etap 2, obejmuje między innymi ocenę identyfikacji procesów, weryfikację zakresu systemu zarządzania, wyników auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz przegląd dokumentacji systemu zarządzania
 4. przygotowanie przez auditora wiodącego planu auditu-Etap 2 
 5. ETAP 2, zasadniczy - przeprowadzenie auditu na miejscu zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem
 6. przedstawienie wyników auditu Kierownictwu na kończącym audit spotkaniu zamykającym
 7. sporządzenie raportu przez auditora wiodącego i przesłanie Kierownictwu Klienta
 8. zatwierdzenie raportu przez Jednostkę Certyfikującą
 9. Podjęcie decyzji przez Jednostkę Certyfikującą o wydaniu certyfikatu
 10. Wystawienie certyfikatu i wręczenie Kierownictwu firmy (certyfikat ważny przez 3 lata) (nie dotyczy BRC)
 
ETAP utrzymanie certyfikatu
 
 1. przeprowadzanie auditów nadzorujących w odstępach 12 miesięcznych w okresie ważności certyfikatu, licząc od daty zakończenia auditu certyfikującego (12,18 miesięcy w przypadku BRC)
 2. przeprowadzenie auditu odnawiającego ważność certyfikatu na kolejne 3 lata (w przypadku BRC certyfikat wystawiany po każdym audicie)

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka