Wymagania ISO TS 16949

Wymagania systemu zarządzania jakością według 

ISO/TS 16949 w przemyśle motoryzacyjnym
 
1. Cel
Celem szkolenia jest przygotowanie personelu do budowania i wdrażania systemu zarządzania jakością według wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 z uwzględnieniem specyficznych wymagań producentów z branży motoryzacyjnej.
 
2. Program
Szkolenie obejmuje interpretację wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 stanowiącej podstawę budowy systemów jakości w przemyśle motoryzacyjnym, warsztaty z zakresu definiowania, analizy i przedstawiania procesów z uwzględnieniem motoryzacyjnego podejścia procesowego, w tym żółwia.
 
3. Uczestnicy
Uczestnikami szkolenia powinny być osoby posiadające ogólne doświadczenie w pracy w przemyśle motoryzacyjnym lub w innych branżach o podobnych wymaganiach. Wymagana jest znajomość normy ISO 9001:2008.
 
4. Wykładowcy.
Szkolenie prowadzą licencjonowani auditorzy wiodący ISO/TS 16949 zarejestrowani w IATF.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 2 dni. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280 lub inne uzgodnione z klientem. Możliwe jest także szkolenie indywidualne tylko dla pracowników danej firmy. 
 
Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48 22 753 87 62

Kontakt

GEM Biuro Certyfikacji
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: biuro@tuv-gem.com.pl

wizytówka

Wyszukiwarka