COVID-19

DZIAŁANIA I BEZPIECZEŃSTWO GEM CERT ORAZ NASZYCH KLIENTÓW
GEM CERT, monitoruje na bieżąco rozwój sytuacji w związku COVID 19 i jednocześnie podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację potencjalnego ryzyka dla zdrowia swoich pracowników, podwykonawców oraz klientów. 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W GEM CERT utworzono Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest podejmowanie środków zapobiegawczych, aby chronić swoich pracowników i klientów oraz minimalizować zakłócenia w prowadzeniu działalności.
Nasze wewnętrzne postępowanie i procedury są dostosowywane do zmieniającej się sytuacji i potrzeb, w oparciu o wytyczne i zalecenia Rządu.
ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZARAŻENIU
Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców i klientów, dlatego też wprowadziliśmy następujące środki zapobiegające zarażeniu:
- ograniczenia przemieszczania się na terenie kraju;
- ograniczenia obecności pracowników oraz gości w naszym biurze do niezbędnego minimum,
- stworzyliśmy odpowiednią procedurę do pracy w trybie zdalnym, by ograniczyć liczbę kontaktów między auditorami i osobami z zewnątrz;
- wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowych;
- przygotowaliśmy odpowiednie ilości środków ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, maseczki) dla pracowników biura i potencjalnych gości
CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA GEM CERT ORAZ NASZYCH KLIENTÓW
Dla zapewnienia ciągłości działania dla naszych klientów, aktywnie monitorujemy zmiany i odpowiednio dostosowujemy nasze działania w celu złagodzenia negatywnego wpływu na świadczone usługi, w tym: przestrzeganie zaleceń i dodatkowych środków ochrony wymaganych przez naszych klientów, bieżące monitorowanie informacji na temat zapobiegania i reagowania na rozprzestrzenianie się COVID 19, na bieżąco oceniamy ryzyka i ich wpływ na naszą działalność.
Wyjątkowość obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, może powodować zakłócenia w naszej działalności, ale uwzględniając zasady bezpieczeństwa naszych pracowników i auditorów chcemy, aby nasze usługi dla naszych klientów były realizowane bez większych zakłóceń i na oczekiwanym poziomie.
Mamy nadzieję na wyrozumiałość naszych Klientów i wspólne przejście przez ten trudny dla Wszystkich okres z możliwie najmniejszymi stratami.
 
Zarząd GEM CERT
20. Marzec 2020
 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka