IFS_Global_Markets

Ocena IFS Global Markets Food 

IFS Global Markets Food stanowi krok na drodze do certyfikacji IFS Food. Ocena prowadzona przez GEM CERT ma na celu sprawdzenie spełniania wymagań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Nasi eksperci to doświadczeni auditorzy nie tylko systemów funkcjonujących w oparciu o standardy IFS ale też inne normy w obszarze bezpieczeństwa żywności.
 
Co to jest IFS Global Markets Food?
 
To międzynarodowy standard dedykowany ocenie bezpieczeństwa żywności w mniejszych, nowych bądź rozwijających się firmach, który otwiera im drogę do lokalnych rynków. Standard powstał w celu wsparcia producentów w stopniowym rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności aż do osiągnięcia poziomu umożliwiającego certyfikację na zgodność ze standardem IFS Food.
  
Program IFS Global Markets Food składa się z list kontrolnych, które określają wymagania Podstawowe i Wyższe. Wymagania podstawowe standardu to między innymi: wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności, stosowanie Dobrych Praktyk Produkcji, czy też kontroli zagrożeń dla żywności.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakością wraz z optymalizacją procesów jest budowany stopniowo. Z każdym poziomem wdrażanych jest więcej wymagań. Założeniem jest by w ciągu 3 kolejnych lat doprowadzić do pełnej certyfikacji IFS Food. 

Program IFS Global Markets - Food jest bardzo elastyczny. Firma decyduje na  jakim poziomie zaawansowania chce wprowadzić system zarządzania (podstawowy czy wyższy) i jak długo chce pozostać na danym poziomie.  Wpływ na tę decyzję może mieć także partner handlowy np. sieć spożywcza.

Dla kogo jest IFS Global Markets Food?
 
Ocenę na zgodność ze standardem polecamy szczególnie firmom:
  • zajmującym się produkcją żywności oraz jej pakowaniem w opakowania jednostkowe (mające bezpośredni kontakt z żywnością).
  • które chcą skorzystać z mentoringu kompetentnych asesorów do rozwoju systemu zgodnego z IFS Food.
 
Co to jest IFS Global Markets Logistics?
 IFS Global Markets Logistics to międzynarodowy program IFS dedykowany ocenie usług logistycznych w mniejszych firmach. Ocenie podlegają działania w zakresie magazynowania i/lub transportu żywności oraz produktów przemysłowych.

Ukierunkowany jest na wsparcie Firmy w stopniowym rozwoju systemu zarządzania aż do osiągnięcia poziomu umożliwiającego certyfikację na zgodność ze standardem IFS Logistics.

Program IFS Global Markets Logistics składa się z list kontrolnych, które określają wymagania podstawowe i wyższe.

Dla kogo jest IFS Global Markets Logistics?
 Program IFS GM Logistics kierowany jest do małych lub rozwijających się firm logistycznych, które ze względu na swą wielkość, a także utrudnionego dostępu do technicznego wsparcia ekspertów z powodów ekonomicznych, napotykają trudności we wdrożeniu systemów zapewniania bezpieczeństwa i jakości produktów.

Certyfikację IFS GM Logistics polecamy wszystkim firmom logistycznym, świadczącym usługi:
  • transportu,
  • pakowania,
  • magazynowania,
  • dystrybucji

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka