APQP

Szkolenie z zakresu APQP
 
1. Cel
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zaawansowanego planowania jakości wymaganego w przemyśle motoryzacyjnym.
 
2. Program
Program obejmuje tematy zaawansowanego planowania jakości - koło Deminga, tworzenie planu uruchomienia procesu produkcyjnego (dyskusja, warsztaty), projektowanie i rozwój, tworzenie procesu i rozwój, walidacja produktu, procesu, weryfikacja, informacja zwrotna, akcje korygujące, Plan Kontroli- wspólne tworzenie planu kontroli – warsztaty, użycie technik doskonalenia jakości (benchmarking, matryca charakterystyk, przebieg procesu, QFD), Eliminacja usterek (poka-yoke), przykłady eliminowania usterek w procesie –wykorzystanie w praktyce, Potwierdzenie zdolności realizacji procesu – „team feasibility commitment".
 
3. Uczestnicy 
Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów projektów, jakości, technologów, inżynierów procesów.
 
4. Wykładowcy 
Prowadzący szkolenie mają doświadczenie w praktycznym stosowaniu APQP w przemyśle motoryzacyjnym.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 1 dzień. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280. Szkolenie ma charakter otwarty.
6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48 22 753 87 62

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka