FMEA

Szkolenie z FMEA - zgodnie z nowymi wymaganiami  AIAG &VDA FMEA
 
1. Cel
Dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat prowadzenia i wykorzystania zasad FMEA w projektowaniu wyrobów i procesów.
 
2. Program 
Program obejmuje: przedstawienie zasad techniki FMEA, budowanie tabeli, podejście procesowe, narzędzia do badania przyczyn wad z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi (burza mózgów, diagram Ichikawy, inne); warsztaty – przeprowadzenie analizy FMEA w grupach, działania korygujące, aktualizacja FMEA.
 
3. Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla technologów, inżynierów procesów, inżynierów projektów, kierowników produkcji, inżynierów jakości, inżynierów utrzymania ruchu, logistyki
 
4. Wykładowcy 
Prowadzący szkolenie mają doświadczenie w praktycznym stosowaniu zasad FMEA w przemyśle motoryzacyjnym.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 2 dni. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280. Szkolenie ma charakter otwarty.
 
6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48 22 753 87 62

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka