ISO 9001

Szkolenie Auditorów Wewnętrznych
systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
 
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy jak auditować system zarządzania jakością, podstawowych zasad koordynacji, planowania i przygotowywania auditów wewnętrznych.
 
2. Program
Program przewiduje sesje wykładów oraz warsztatów pozwalających na zrozumienie istoty i założeń systemu zarządzania jakością oraz nabycie umiejętności oceny zgodności z wymaganiami normy z wykorzystaniem podejścia procesowego wymaganego w systemie zarządzania jakością ISO 9001. Warsztaty obejmują analizowanie procesów, analizy przypadków (case study), dokumentowanie niezgodności i identyfikację możliwości doskonalenia. Program obejmuje przypomnienie kluczowych wymagań systemu ISO 9001:2015, zasad planowania auditów, prowadzenia auditów, identyfikacji i odnotowywania niezgodności.
 
3. Uczestnicy
Uczestnikami szkoleniami powinny być osoby z różnych działów firmy, osoby które pracują w systemie zarządzania jakością, jak i te, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozszerzyć swoją wiedzę. Mogą to być także osoby, które aktualnie są auditorami wewnętrznymi i chcą doskonalić swoje umiejętności. Zalecana jest znajomość normy ISO 9001.
 
4. Wykładowcy
Prowadzący szkolenie są doświadczonymi auditorami mającymi długoletnią, ponad 10 letnia praktykę w auditowaniu, mający również dużą praktykę zawodową, dużą także praktykę konsultingową. Dzięki temu są w stanie przekazać uczestnikom praktyczną wiedzę.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 3 dni. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280.   Szkolenie ma charakter otwarty.
 
6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48 22 753 87 62

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka