IATF 16949

CERTYFIKACJA IATF 16949
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

Specyfikacja Techniczna IATF 16949:2016 została opracowana przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Sektora Motoryzacji (IATF). Dzięki niej, udało się wyeliminować wielokrotne audity certyfikujące według podobnych, ale indywidualnych standardów poszczególnych producentów samochodów oraz stworzyć wspólne podejście do systemu zarządzania jakością w sektorze motoryzacyjnym.
 
Specyfikacja Techniczna IATF 16949:2016 jest podstawą dla organizacji do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością, którego celem jest ciągłe doskonalenie, ze szczególnym ukierunkowaniem na zapobieganie wadom oraz redukcję odchyleń i redukcję ilości wyrobów niezgodnych w łańcuchu dostaw.
 
Specyfikacja Techniczna IATF 16949:2016 w połączeniu z normą ISO 9001:2015 definiuje wymagania systemu zarządzania jakością dla procesu projektowania lub opracowywania wyrobu/usługi], dla procesu produkcji oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, procesu montażu oraz procesu serwisowania wyrobów związanych z eksploatacją pojazdów silnikowych.
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna w połączeniu z wymaganiami specyficznymi dla klienta, które mogą mieć zastosowanie, określa podstawowe wymagania systemu zarządzania jakością, dla podmiotów stosujących się do wymagań niniejszego dokumentu. Specyfikacja Techniczna IATFS 16949:2016 wraz z wymaganiami specyficznymi dla klienta jest też podstawą dla procesu certyfikacji.
 
Dla kogo przeznaczony jest certyfikat IATF16949?
 
System zarządzania jakością wg IATF 16949 przeznaczony jest dla producentów wyrobów i części do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, motocykli oraz dla wykonawców usług dla producentów samochodów, wyrobów i części. Aby firma mogła uzyskać certyfikat IATF 16949, powinna współpracować z co najmniej jednym klientem motoryzacyjnym. Z zakresu stosowania tego systemu wyłączeni są producenci pojazdów specjalnych, takich jak maszyny drogowe, rolnicze, pojazdy dla wojska, lotnictwa itp.
Jeśli jesteś w łańcuchu dostaw części do montażu nowych samochodów, to certyfikacja IATF 16949 jest dla Ciebie.
 
Audity IATF 16949 prowadzone są przez polskich auditorów zarejestrowanych w IATF, i uznanych przez TÜV Saarland. Dzięki temu, klienci otrzymują profesjonalną obsługę w języku polskim.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat certyfikatu IATF 16949 prosimy o kontakt z auditorami IATF 16949 zarejestrowanymi w IATF i TÜV Saarland, prosimy kierować zapytania na adres:  [email protected] 
przydatne linki: www.iaob.org

Procedura certyfikacji systemu zarządzania jakością wg IATF 16949 , obejmuje poniższe etapy:
 
 
ETAP przygotowania certyfikacji:
 1. kontakt auditora wiodącego IATF 16949 z klientem w celu określenia jego potrzeb
 2. wypełnienie przez klienta właściwego dla systemu zarządzania IATF 16949 kwestionariusza, zawierającego pytania o podstawowe dane o firmie.
 3. sporządzenie przez jednostkę certyfikującą TUV Saarland oferty na certyfikację i przesłanie jej klientowi wraz z wnioskiem o certyfikację
 4. zawarcie umowy na certyfikację przez Jednostkę Certyfikującą i Klienta
ETAP 1 certyfikacji
 1. wyznaczenie auditora wiodącego
 2. ustalenie z Klientem terminu auditu na miejscu
 3. przygotowanie przez auditora wiodącego planu auditu na miejscu w firmie Klienta
 4. dokonanie przez auditora oceny gotowości systemu zarządzania jakością do certyfikacji (wizyta na miejscu)
 5. sporządzenie raportu z ETAPU 1
 6. rekomendacja auditora wiodącego do przeprowadzenia auditu certyfikacyjnego
ETAP 2 certyfikacji
 1. wyznaczenie przez jednostkę certyfikującą auditorów
 2. przygotowanie planu auditu na miejscu
 3. przeprowadzenie auditu na miejscu zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem
 4. przedstawienie wyników auditu Kierownictwu na kończącym audit spotkaniu zamykającym
 5. sporządzenie raportu przez auditora wiodącego i przesłanie Kierownictwu Klienta
 6. zatwierdzenie raportu przez Jednostkę Certyfikującą
 7. podjęcie decyzji przez Jednostkę Certyfikującą o wydaniu certyfikatu
 8. wystawienie certyfikatu i wręczenie Kierownictwu firmy (certyfikat IATF 16949 jest ważny przez 3 lata)
 9. rejestracja certyfikatu w bazie IATF
ETAP utrzymanie certyfikatu
 1. przeprowadzanie auditów nadzorujących w odstępach 12 miesięcznych w okresie ważności certyfikatu , licząc od daty zakończenia auditu certyfikującego
 2. przeprowadzenie auditu odnawiającego ważność certyfikatu IATF 16949 na kolejne 3 lata
 3. rejestracja raportu w bazie IATF

 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka