ISO 14001

Szkolenie Auditorów Wewnętrznych
systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy jak auditować system zarządzania środowiskowego ISO 14001, planować, integrować audity z auditami systemu zarządzania jakością. Uczestnicy są przygotowani do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.
 
2. Program
Program przewiduje sesje wykładów oraz praktycznych warsztatów pozwalających na zrozumienie istoty i założeń systemu zarządzania środowiskowego oraz nabycie umiejętności oceny zgodności z wymaganiami normy ISO 14001, poprawnego dokumentowania niezgodności, identyfikowania możliwości poprawy systemu, analizy przypadków (tzw. case study). Program obejmuje przypomnienie kluczowych wymagań systemu ISO 14001:2004, zasad planowania auditów, prowadzenia, identyfikacji i odnotowywania niezgodności środowiskowych.
 
3. Uczestnicy
Zaleca się aby kandydaci na auditorów byli zaznajomieni z normą ISO 14001. Uczestnikami szkolenia powinny być osoby z różnych działów firmy, które mają co najmniej ogólną wiedzę o stosowanych w firmie technologiach i ewentualnych zagrożeniach dla środowiska. Osoby związane z ochroną środowiska, technologią, inżynierią produkcji, utrzymaniem maszyn, urządzeń i instalacji, ale także zakupami i sprzedażą.
 
4. Wykładowcy 
Prowadzący szkolenie są zarówno doświadczonymi auditorami wiodącymi systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jak i mający praktykę we wdrażaniu tych systemów. Są członkiem Komitetu Technicznego KT 270 PKN Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmującym się wprowadzaniem norm międzynarodowych serii ISO 14000 do Norm Polskich , czynnie uczestniczą także w pracach normalizacyjnych na forum międzynarodowym.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 3 dni. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 280. Szkolenie ma charakter otwarty.
 
6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48 22 753 87 62

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka