ISO 3834

ISO 3834
 
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W SPAWALNICTWIE
 
W 2005 roku Komitet Techniczny ISO/TC44 ustanowił normy serii ISO 3834:2005 (cztery arkusze 1,2,3,4,5), które przyjęte przez CEN CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny) jako normy europejskie EN ISO 3834:2005, spowodowały wycofanie serii norm EN 729. W 2006 roku zostały one wydane jako Polskie Normy PN-EN 3834:2006 metodą uznaniową. W stosunku do poprzedniego wydania (EN 729), do nowej normy wprowadzono rozdział, w którym pokazano powiązania pomiędzy wymaganiami ISO 9001:2000 a wymaganiami ISO 3834:2006. W nowej normie został utrzymany podział wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w spawalnictwie na pełne, standardowe i podstawowe. Dodatkowo wprowadzono arkusz ISO 3834-5:2006, który określa niezbędne do stosowania dokumenty, w celu wykazania zgodności z ISO 3834-2, ISO 3834-3 i ISO 3834-4.
 
Pierwotnie, specjalne wymagania niezbędne do prowadzenia procesów spawalniczych, zostały określone w normie EN 729, w Polsce w rodzinie norm PN-EN 729 w 1997 roku. Norma ta składała się z czterech norm
 
  • PN-EN-729-1:1997 - Spawalnictwo. Wytyczne wyboru systemu zarządzania jakością
  • PN-EN-729-2:1997 – Spawalnictwo. Pełne wymagania dotyczące procesów spawalniczych.
  • PN-EN-729-3:1997 – Spawalnictwo. Standardowe wymagania jakości w spawalnictwie
  • PN-EN-729-4:1997 – Spawalnictwo. Podstawowe wymagania jakości w spawalnictwie.
W zależności od rodzaju wytwarzanych konstrukcji lub wyrobów spawanych, producent mający system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 wdrażał system w oparciu o normę PN-EN-729-2:1997 lub gdy nie miał systemu zarządzania jakością z ISO 9001 wdrażał system pozwalający wykonywać procesy spawalnicze w oparciu o wymagania normy PN-EN-729-2:1997, PN-EN-729-3:1997 i PN-EN-729-4:1997.
 
W wyniku zmian w normie ISO 9001:2000, normy EN 729 dotyczące procesów spawalniczych musiały zostać dostosowane do nowej struktury i nowego podejścia normy ISO 9001:2000.
 
Dla kogo przeznaczony jest system ISO 3834?
System ten przeznaczony jest dla producentów konstrukcji stalowych oraz wyrobów spawanych, których użytkowanie związane jest z zagrożeniem i bezpieczeństwem pracy oraz z odpowiedzialnością wykonawcy za wyrób podczas użytkowania.
 
Auditorzy, którzy dokonują weryfikacji systemu wg ISO 3834 to auditorzy wiodący ISO 9001 i jednocześnie inżynierowie specjaliści spawalnictwa. 
W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem,biuro@tuv-gem.com.pl

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka