Pełnomocnik ISO 9001

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
1. CEL SZKOLENIA
 
Uzyskanie przez uczestników szkolenia kompetencji niezbędnych dla wykonywania obowiązków Pełnomocników oraz Auditorów wewnętrznych.(druga sesja). Szerokie spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem jakością.
 
2. PROGRAM
Program szkolenia obejmuje dwie sesje. 
 
Pierwsza (trzydniowa) sesja będzie poświęcona funkcji systemu jakości w prowadzeniu biznesu, jego przeobrażeniom i omówieniu udziału Pełnomocnika w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Szczególny nacisk zostanie położony na te zagadnienia i procesy, z którymi jest najwięcej kłopotów interpretacyjnych i wdrożeniowych. Stąd ten fragment zajęć w znacznej mierze będzie programowany przez uczestników. Do takich zagadnień należy m.in. praktyczne wykorzystanie podejścia procesowego w konfiguracji systemu i jego wykorzystaniu w realnym zarządzaniu jakością, a także doskonalenie, którego skuteczność zdeterminowana jest stosowanymi narzędziami statystycznymi i/lub przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. 
 
Druga (dwudniowa) sesja jest samodzielną częścią szkoleniową przeznaczoną zarówno dla osób, które mają być audiorami wewnętrznymi systemu zarządzania jakością ISO 9001, jak i dla Pełnomocników, którzy dotychczas nie przeszli kursu Auditora wewnętrznego i są zainteresowani uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji. Konsekwentnie do przyjętych założeń, program kursu przewiduje wykorzystanie podejścia procesowego w procesie badania auditowego. Omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak : auditorskie podejście do wymagań ISO 9001; planowanie, koordynacja i prowadzenie auditów wewnętrznych; przegląd dokumentacji; prowadzenie i dokumentowanie auditu ze szczególnym zwróceniem uwagi na ocenę skuteczności i efektywności auditowanych procesów. 
 
Szkolenie ma formę wykładów i warsztatów.
 
Każda z sesji jest szkoleniem samodzielnym, co oznacza, że można z każdej z nich uczestniczyć niezależnie od siebie.
 
3.UCZESTNICY
Szkolenie przenzaczone jest dla: 
  •  kandydatów na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
  •  obecnych Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania
  •  osób posiadających znajomość wymagań normy ISO 9001 i ewentualnie norm odnoszących się do innych systemów zarządzania.
4. WYKŁADOWCY
Prowadzący mgr inż. Eugeniusz Peciakowski - doświadczony auditor wiodący od 1992r. obecnie TUV Saarland, zarejestrowany w IRCA, wykładowca i autor specjalistycznych opracowań w zakresie zarządzania jakością.
 
5. TERMIN I MIEJSCE
Czas trwania sesji
* Pierwsza sesja - 3 dni
* Druga sesja - 2 dni
 
Szkolenie ma charakter otwarty, zwykle prowadzone jest w miejscu siedziby GEM, tj. Reguły k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 280; Sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o.
 
6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACYJNE STRON
 
Organizator szkolenia zapewnia materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Uczestnicy otrzymują świadectwo uczestnictwa (pierwsza sesja) i świadectwo ukończenia (druga sesja). Cena szkolenia nie obejmuje dojazdów ani zakwaterowania uczestników.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel: +48 22 753 87 62
fax: +48 22 723 41 53
 
 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka