Polityka Jakości
POLITYKA JAKOŚCI
 
 
GEM CERT jako jednostka certyfikująca świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.
Swoje usługi świadczymy z poszanowaniem zasad braku dyskryminacji, etyki zawodowej, profesjonalizmu, wymagań prawnych z korzyścią dla wszystkich stron zainteresowanych
Najwyższe kierownictwo GEM CERT zapewnia, że niniejsza polityka jakości jest zrozumiała i przestrzegana przez wszystkich zaangażowanych w proces certyfikacji.  Cele jakościowe są udokumentowane i przeglądane na przeglądzie zarządzania.  

Nasze oferty zawierają zawsze wszystkie koszty związane z usługą.
Zobowiązania jakościowe Najwyższego kierownictwa GEM CERT

  • Utrzymanie skutecznej komunikacji z klientem na każdym etapie certyfikacji  
  • Monitorowanie postrzegania naszych usług przez klientów i osiąganie ich satysfakcji z naszych usług.
  • Otwartość na wszystkie konstruktywne uwagi stron zainteresowanych prowadzących do rozwoju i doskonalenia naszych usług.
  • Zapewnienie, że na audity są kierowani auditorzy wykazujący się profesjonalizmem, kompetencjami w oparciu o kryteria określone w PCA dokumentach, normach ISO oraz procedurach GEM CERT. 
  • Dbanie o podnoszenie kwalifikacji naszych auditorów i pracowników biura.
  • Utrzymywanie bezstronności naszej organizacji na wszystkich etapach procesu certyfikacji, dokumentowanie i eliminowanie możliwych zagrożeń dla bezstronności    
  • Zachowanie poufności wobec wszystkich danych i informacji otrzymanych od naszych klientów  
 
ZARZĄD GEM CERT Sp.j.
Wydanie 3; 28.12.2021

 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka