ISO 9001

Certyfikacja ISO 9001:2015


SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Systemy zarządzania jakością mają najdłuższą historię spośród systemów zarządzania. Stanowią obecnie najbardziej spopularyzowany sposób w osiąganiu wiarygodności firmy i rozwoju biznesu. Jako uniwersalna forma organizacyjna zogniskowana na osiąganiu zadowolenia klienta, system jakości odwołuje się do praktycznie wszystkich obszarów aktywności przedsiębiorstwa.
 
Istotą systemu zarządzania jakością jest stworzenie takiej organizacji pracy, która zapewni powtarzalne dostawy wyrobów i/lub usług, na dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami klienta. Co więcej, pozwoli firmie na szybką reakcję na zmieniające się warunki w których działa, dostarczy danych, informacji na podstawie których kierownictwo firmy będzie mogło świadomie ograniczyć ryzyko wbudowane w podejmowanie strategicznych decyzji, w tym doskonalące wewnętrzne procesy czyniąc je efektywniejszymi. Firma z wdrożonym systemem zarządzania jakością potrafi określić ryzyko biznesowe, ustalić odpowiednie działania, jest efektywniejsza w swoich działaniach.
 
W normie ISO 9001 przedsiębiorca znajdzie zasady, wymagania, których spełnienie pomoże mu osiągnąć cele, podnieść poziom kultury zarządzania swojej firmy, włączając w to zaangażowanie całego personelu.
 
Budowanie systemu zarządzania jakością należy zacząć od przeglądu stanu aktualnego – tzw. audit diagnostyczny. Większość firm wdrażających system zarządzania jakością korzysta z pomocy firm doradczych. To właśnie konsultant czy firma konsultingowa przeprowadzi wspomniany audit i ustali zakres prac i działań dostosowawczych. Są jednak także firmy, które są w stanie same sobie poradzić z tym przedsięwzięciem, bądź skorzystać z konsultanta tylko w ograniczonym zakresie.
 
Z pewnością każda firma, nawet mała, może sama wdrożyć system zarządzania jakością. Wiele praktycznych wskazówek dostarczają opracowania wydawane przez Polski Komitet Normalizacji PKN. Dostępna jest nowelizacja Podręcznika dla małych przedsiębiorstw, zawierająca wiele praktycznych propozycji rozwiązań, przybliżająca trudne tematy ryzyka,  podejścia procesowego, kontekstu organizacji, doskonalenia. Autorzy opracowania polskiego Anna Gruszka i Elżbieta Niegowska, więcej informacji na stronie www.pkn.pl.
 
Kolejnym krokiem jest powołanie osoby, która będzie koordynować prace wdrożeniowe, opracowanie strategii firmy, rozeznanie kontekstu organizacji, zidentyfikowanie ryzyk zewnętrznych, wewnętrznych, ustalenie odpowiednich działań.     Po cyklu specjalistycznych szkoleń, stworzeniu mapy procesów, opracowaniu dokumentacji (księgi jakości oraz dokumentów operacyjnych, formularzy systemowych) i wprowadzeniu aktualnych rozwiązań w życie firmy, następuje cykl auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne prowadzone są przez pracowników firmy, którzy odbyli odpowiednie szkolenie. Pozytywny wynik auditów oraz pozytywna ogólna ocena funkcjonowania systemu, dokonana przez kierownictwo podczas tzw. Przeglądu zarządzania sprawia, że system zarządzania jakością można poddać ocenie zewnętrznej, czyli certyfikacji ISO 9001:2015 przez jednostkę certyfikującą. Taką jednostką jest GEM CERT.
 
DLA KOGO CERTYFIKACJA ISO 9001:2015?
 
System ISO 9001:2015 przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, które chcą w sposób planowy (zgodny z wypracowaną strategią) i konsekwentny prowadzić swoją działalność mocno osadzoną w realiach rynkowych i legislacyjnych, przez co uzyskiwać stabilną pozycję powiązaną ze zbilansowanym rozwojem, firm produkcyjnych, usługowych, hurtowni, transportowych, jednostek samorządu terytorialnego, służby zdrowia, organizacji non profit jak stowarzyszenia. System przeznaczony dla wszystkich organizacji, które chcą działać w sposób uporządkowany, przejrzysty, skuteczny i efektywny.
 
KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ISO 9001:2015
 
  •  trwała pozycja na rynku, planowy rozwój
  •  ułatwienie kontaktów i negocjacji z nowymi klientami
  •  poprawa jakości usług, wyrobów,
  •  optymalizacja wewnętrznych działań , procesów
  •  ograniczenie ryzyka popełniania błędów
  •  szybka informacja o złych i dobrych trendach wewnętrznych działań
  •  szybsza reakcja na negatywne symptomy zarówno wewnętrznych działań jak i zewnętrznych uwarunkowań
  •  wysoka kultura zarządzania- profesjonalizm zarządzania

W celu otrzymania bliższych informacji na temat certyfikacji ISO 9001:2015 prosimy o kontakt z naszym biurem, [email protected]
 
 
 
 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka