ISO 14001

ISO 14001:2015 SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 
ISO 14001 – to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego.
 
System zarządzania środowiskowego – jest to narzędzie zarządzania, które ma ułatwić właścicielom i kierownictwu firmy systemowe, uporządkowane oraz efektywne i skuteczne zarządzanie w obszarze ochrony środowiska.
 
Istotą systemu zarządzania środowiskowego jest poznanie i określenie w jaki sposób firma/ organizacja wpływa na środowisko; które działania, procesy przez nią prowadzone oddziałują na środowisko (aspekty środowiskowe). Następnie poznanie skutków dla środowiska tych wypływów i ustalenie, jak można je zmniejszyć poprzez odpowiednie zarządzanie procesami, a także działaniami powodującymi te skutki (zarządzanie aspektami środowiskowymi).
 
Główne kroki to:
 
 1. Określenie działań, procesów realizowanych w firmie zarówno tych związanych z wytwarzaniem wyrobu, tak zwanych pomocniczych , technicznych jak i administracyjnych, które powodują emisję do różnych komponentów środowiska, zużycie surowców i energii.
 2. Określenie skutków dla środowisko zidentyfikowanych wpływów na środowisko
 3. zidentyfikowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska mających zastosowanie do firmy
 4. Określenie sposobu nadzorowania procesów i działań mających wpływ na środowisko, zgodność z wymaganiami prawnymi
 5. Wyznaczenie celów i zadań środowiskowych
 6. Podniesienie świadomości pracowników w zakresie oddziaływania na środowisko i możliwości zmniejszania zanieczyszczenia, przeprowadzenie szkoleń
 7. Realizacja ustalonych działań
 8. Monitorowanie osiąganych efektów środowiskowych, zgodności z wymaganiami prawnymi
 9. Ocena skuteczności systemu zarządzania środowiskowego
 
 
Wkrótce będzie dostępna nowelizacja Podręcznika dla małych przedsiębiorców, śledź informacje na stronie Polskiego komitetu Normalizacyjnego.
www.pkn.pl
 
DLA KOGO ?
 
Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości; dla wszystkich tych organizacji, które chcą w sposób usystematyzowany poprawiać swoje oddziaływanie na środowisko niezależnie od poziomu, z którego startują.
System zarządzania środowiskowego jest nie tylko dla firm produkcyjnych, ale także dla handlowych, hurtowni, dla wszystkich, bo wszystkie organizacje poprzez swoje funkcjonowanie oddziałują na środowisko.
 
 
KORZYŚCI
 
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 niesie ze sobą następujące korzyści:
 
 1. działanie zgodne z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska (m.in. prawidłowa gospodarka odpadami, emisją do powietrza, emisją do wód i ziemi)
 2. unikanie płacenia kar za nieprzestrzeganie przepisów prawnych
 3. ograniczenie ryzyka awarii środowiskowych
 4. unikanie kosztów likwidowania zanieczyszczeń
 5. redukcja kosztów wytwarzania w wyniku ograniczenia zużycia surowców, wody, energii
 6. postrzeganie firmy jako przyjaznej środowisku i społeczności
 7. spełnienie oczekiwań klientów wymagających odpowiedzialności środowiskowej od swoich dostawców
 

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację systemu zarządzania środowiskwoego, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym biurem, [email protected].
 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka