ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

 
SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 
Norma ISO 45001 zastąpiła wcześniejsze normy OHSAS 18001 oraz PN-N-18001.
Ten system zarządzania ukierunkowany jest na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwe warunki pracy tj. przede wszystkim bezpieczne i przyjazne pracownikom, są jednym z czynników mających wpływ na sukces firmy.
 
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – jest narzędziem zarządzania, które ma ułatwić właścicielom i kierownictwu firmy systemowe, uporządkowane oraz efektywne i skuteczne zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa pracy. Dzięki włączeniu pracowników i silnemu zaangażowaniu samego kierownictwa w opracowanie systemu, identyfikację zagrożeń, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy staje się realnym systemem służącym wszystkim pracownikom. Bezpieczne warunki pracy oznaczają większą motywację do pracy, większą wydajność, mniejszą absencję pracowników, zmniejszenie lub eliminację chorób zawodowych. A to wszystko oznacza mniejsze koszty dla pracodawcy i tym samym lepszy wynik finansowy.
 
Efektem dobrze wdrożonego systemu zarządzania BHP jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi, efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym, lepiej zorganizowana i zaplanowana praca.
 
System Zarządzania BHP to:
 
 • identyfikacja zagrożeń na wszystkich stanowiskach pracy i zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • ustalenie polityki i celów BHP,
 • ustalenie wymagań prawnych BHP mających zastosowanie do działalności organizacji,
 • zapewnienie zasobów,
 • szkolenia, motywacja do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, świadomość zagrożeń,
 • organizowanie prac o szczególnym zagrożeniu,
 • zapobieganie wypadkom, przygotowanie się na sytuacje awaryjne,
 • nadzorowanie prac podwykonawców wykonujących działania na terenie organizacji,
 • analizowanie przyczyn zaistniałych wypadków, incydentów i podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych,
 • systematyczna ocena funkcjonowania systemu zarządzania – audity wewnętrzne,
 • systematyczny przegląd zarządzania BHP prowadzony przez najwyższe kierownictwo.
 
DLA KOGO ?
Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości; dla wszystkich tych organizacji, które chcą w sposób usystematyzowany poprawiać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od poziomu, z którego startują. 
 
KORZYŚCI
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przynosi firmie wymierne korzyści:
 1.  
 2. podniesienie świadomości kierownictwa w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy
 3. działanie zgodne z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP
 4. unikanie płacenia kar za nieprzestrzeganie przepisów prawnych
 5. ograniczenie ryzyka wypadków
 6. zmniejszenie kosztów ubezpieczenia
 7. zwiększenie zadowolenia pracowników
 8. postrzeganie firmy jako odpowiedzialnej i dbającej o pracowników
 9. poprawa imagu firmy
 10. poprawa wydajności pracy

 
W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji na temat certyfikacji, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem,

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka