Procedura Certyfikacji-Informacje dla Klientów

 • Ogólna

  Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotycząca norm ISO 9001, ISO 14001, jest podzielona na 4 kroki.   Auditorzy są wyznaczani przez Dyrektora Jednostki Certyfikującej GEM CERT zgodnie z...
 • Polityka bezsstronności

  DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI   GEM CERT Sp. Jawna jako akredytowana jednostka certyfikacyjna,   deklaruje, że bezstronność wraz z etyką zawodową należą do najważniejszych uwarunkowań...
 • Polityka Jakości

  POLITYKA JAKOŚCI     GEM CERT jako jednostka certyfikująca świadczy usługi certyfikacyjne w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Swoje usługi świadczymy z poszanowaniem zasad...
 • Składanie skarg i odwołań_oraz_udostępnianie_informacji_na_żądanie

  GEM CERT udostępnia na żądanie strony zainteresowanej następujące informacje:   1. Informacja o statusie wydanych certyfikatów zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi. 2. Informacja o...
 • Zasady stosowania znaku GEM CERT

  1.Nazwa i zarejestrowane biuro właściciela znaku.   GEM CERT E.Niegowska S.J. Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania mająca zarejestrowane biuro w 05-820 Piastów, Al. Jerozolimskie 280,...
 • Kodeks Etyczny

  KODEKS ETYCZNY   Kodeks Etyczny GEM CERT  określa zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników i osób współpracujących z GEM CERT, w tym auditorów współpracujących z GEM CERT...
 • Polityka prywatności

  ZASADY RODO GEM CERT KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DLA KLIENTÓW ,  WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KONTRAHENTÓW ,   W związku z nawiązywaną...
 • Zasady_udzielania_informacji_na_żądanie

  GEM CERT udostępnia na żądanie strony zainteresowanej, następujące informacje: 1. Informacja o statusie wydanych certyfikatów zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi. 2. Informacja o...

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka