Polityka bezsstronności

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
 
GEM CERT Sp. Jawna jako akredytowana jednostka certyfikacyjna,   deklaruje, że bezstronność wraz z etyką zawodową należą do najważniejszych uwarunkowań naszej działalności certyfikacyjnej. W związku z tym,  kierując się wymaganiami normy  PN-EN ISO/IEC 17021, zapewniamy, że GEM CERT,
1. jest niezależną, obiektywną i bezstronną jednostką certyfikacyjną działającą jako strona trzecia
2. nie oferuje i nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności,
3. nie oferuje certyfikacji w przypadku występowania powiązań stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności
4. nie współpracuje i nie ma powiązań z żadnymi organizacjami konsultingowymi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania
5. nie organizuje i nie prowadzi szkoleń dedykowanych dla klientów, które mogłyby zagrażać bezstronności i niezależności.
6. nie prowadzi auditów wewnętrznych u certyfikowanych klientów
7. nie prowadzi żadnych usług z zakresu, projektowania, wytwarzania lub nadzoru certyfikowanych wyrobów, procesów lub usług
8. nie certyfikuje innych jednostek certyfikacyjnych w zakresie systemów zarządzania, ani żadnych ich części
9.  wystrzega się usług i relacji, z jakimi może wiązać się występowanie konfliktu interesów
10. zapewnia jednakowy dostęp do swoich usług dla wszystkich wnioskujących o certyfikację systemów zarzadzania
  

ZARZĄD GEM CERT
wyd. 4- 13.04.2022

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka