Wymagania ISO 14001

Wymagania systemu zarządzania środowiskowego
wg wymagań norm ISO 14001
 
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat wymagań systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, zdobycie podstawowych umiejętności umożliwiającej podjęcie prac nad wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego w firmie.
 
2. Program
Program przewiduje sesje wykładów oraz warsztatów dotyczących podstawowych pojęć dla systemu zarządzania środowiskowego, głównych zobowiązań firmy w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, identyfikacji aspektów środowiskowych i związanych z nimi wpływów na środowisko, ich oceny, ustalania polityki środowiskowej, celów środowiskowych, nadzorowania aspektów środowiskowych, monitorowania aspektów środowiskowych i zgodności z wymaganiami prawnymi, zagadnienia sterowania operacyjnego w tym reagowania na awarie. Możliwości integracji systemu z innymi istniejącymi w firmie.

3. Uczestnicy
Specjaliści, główni specjaliści, kierownicy różnych działów, którzy będą uczestniczyć we wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego, m.in. pracownicy odpowiedzialni za ochronę środowiska w firmie, technolodzy, inżynierowie produkcji, pracownicy utrzymania ruchu. 

4. Wykładowcy
Prowadzący szkolenie jest zarówno doświadczonym auditorem wiodącym systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jak i mający praktykę we wdrażaniu tych systemów. Jest członkiem Komitetu Technicznego KT 270 PKN Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmującym się wprowadzaniem norm międzynarodowych serii ISO 14000 do Norm Polskich , czynnie uczestniczącym także w pracach normalizacyjnych na forum międzynarodowym, w opracowywaniu nowych wydań normy ISO 14001.

5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 2 dni. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280. Szkolenie ma charakter otwarty.

6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia

W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem: [email protected]; tel/fax: +48 22 723 41 53  tel: +48  22 753 87 62 

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka