SPC

Szkolenie SPC (statystyczne sterowanie procesem) patrz AKTUALNOŚCI
 
1. Cel szkolenia
Szkolenie o charakterze warsztatów mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się metodami statystycznymi w procesie m.in. dla oceny stabilności procesu i zdolności maszyn.
 
2. Program
Program jest skoncentrowany na praktycznych aspektach SPC ilustrowanych odpowiednimi ćwiczeniami poprzedzonymi niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Obejmuje wprowadzenie w techniki statystyczne (SPC), podstawy wiedzy o rozkładzie normalnym, Karty kontrolne X-R, ćwiczenia z badania tendencji, odchyleń, interpretacja „fizyczna”, szacowania wskaźników opisujących zdolność maszyn i interpretacja wyników, ustalanie działań korygujących; wyznaczanie linii kontrolnych; wskaźniki zdolności maszyn i ich interpretacja.
 
3. Uczestnicy
Szkolenie praktyczne przeznaczone dla pracowników Kontroli Jakości, kontrolerów wydziałowych i pracowników funkcyjnych wydziałów produkcyjnych (ustawiaczy maszyn).
 
4. Wykładowcy
Prowadzący szkolenie jest praktykiem, pracującym w firmie będącą bezpośrednim dostawcą do finalnych producentów samochodów, na co dzień stosującym metody SPC.
 
5. Termin i miejsce
Szkolenie trwa 1-2 dni, w zależności od zakresu szkolenia. Miejsce szkolenia to sala szkoleniowa ASMET Sp. z o.o., Reguły k/Warszawy, al. Jerozolimskie 280. Szkolenie ma charakter otwarty. 
 
6. Zobowiązania organizacyjne stron
Prowadzący szkolenie zapewniają materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, warunki do przeprowadzenia szkolenia z odpowiednim wyposażeniem i obsługą o charakterze socjalnym. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu ani zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia szkolenia.
 
W celu otrzymania bliższych informacji na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem:
tel/fax: +48 22 723 41 53
tel: +48  22 753 87 62

Kontakt

GEM CERT E.Niegowska Sp.J.
Reguły k/Warszawy Al. Jerozolimskie 280
 
05-820 Piastów
tel.: 0048 227538762
fax: 0048 227234153
e-mail: [email protected]

wizytówka

Wyszukiwarka